Duurzaamheid bij kantoormeubels.online

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


In een steeds sneller veranderende wereld waarin we interen op onze reserves vinden wij het enorm belangrijk om op zo’n manier te ondernemen dat het maatschappelijk verantwoord is. Vanuit economisch perspectief maar meer nog vanuit ecologisch en milieu perspectief. Willen wij, en ook de generaties na ons, kunnen blijven genieten van al het moois, vruchtbare en nuttige om ons heen dan zullen we daar goed voor moeten zorgen.

Download duurzaamheidsbeleid

Hoe wij dat doen?
  • We streven ernaar om zoveel mogelijk producten en diensten aan te bieden die een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu.
  • We gaan in gesprek met leveranciers over hun producten én over hun productieproces.
  • In onze beslissingen en keuzes nemen we onze impact op het milieu mee in onze afwegingen.
  • In samenwerkingen vinden wij het belangrijk om met respect en openheid met elkaar om te gaan. Want ook dat staat voor duurzaamheid! Samen maken we namelijk het verschil.
Door te leven vanuit de standpunten van een circulaire economie neemt de hoeveelheid afval steeds verder af. Begrippen als circulair en recycling komen vaak naar voren. Maar wat zijn nou eigenlijk de verschillen en hoe wordt het toegepast?

We leggen het hieronder even kort aan je uit.

  • Circulair
Een circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en op die manier de producten zo min mogelijk te laten dalen in waarde.
In een circulaire economie zijn er twee stromingen:
– de biologische stroming waarvan de reststoffen na gebruik terugvloeien in de natuur op een veilige en niet schadelijke manier
– de technische stroming waarin producten (of onderdelen daarvan) zodanig ontworpen zijn dat deze opnieuw kunnen worden gebruikt
  • Recycling
Eigenlijk is recycling een verzamelnaam voor upcyclen en downcyclen. Het grote verschil is dat bij recycling het materiaal aangepast en omgevormd wordt tot een ander soort materiaal of eenzelfde soort materiaal van mindere kwaliteit. Bij het recyclen van producten wordt een deel van het product als afval gezien en een ander deel wordt verwerkt tot nieuw product.
  • Upcyclen
Upcyclen is een vorm van recycling waarbij het product wordt verwerkt tot één of meerdere nieuwe producten. Het uitgangspunt bij upcyclen is dat de kwaliteit van de producten niet omlaag gaat, maar zelfs nog beter wordt.
Bij upcycling wordt dus niet enkel de grondstof van een product opnieuw gebruikt (zoals bij recycling), maar het product in zijn geheel.
  • Downcycling
Downcycling is een vorm waarbij waardevolle producten en materialen worden omgezet of hergebruikt in minder waardevolle producten en materialen. Het is uiteraard positief dat producten alsnog opnieuw gebruikt worden, maar het verliest wel zijn waarde. Je kunt denken aan het smelten van materialen uit een bepaald product of enkel de bruikbare onderdelen van een product hergebruiken. De grondstoffen beschikken na downcycling vaak niet meer over de zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof.
  • Hergebruik
Wanneer we iets hergebruiken dan wordt een product of materiaal opnieuw gebruikt in de huidige vorm, zonder daar iets aan te veranderen. Simpel 2e hands.


Waar ben je naar op zoek?

Jouw winkelwagen